Tocadisco

20 tekstów – auto­rem jest To­cadis­co.

Żałuję, że nie możesz poczuć te­go, co ja czu­je. Tej złożoności tar­gających mną emoc­ji, te­go zamętu, ja­ki mam w głowie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 stycznia 2010, 22:18

- Co u Ciebie słychać?
- Nic cieka­wego. Uczę sie :)

.. a mie­dzy czy­tany­mi wer­sa­mi myślę o Tobie. 

myśl • 25 stycznia 2010, 08:03

Naiw­na kobieto. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2009, 12:13

Nie mów mi o miłości, sko­ro nie wiem czym jest. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 grudnia 2009, 12:52

Słowa "Nie mam cza­su" nie is­tnieją w przyjaźni. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 grudnia 2009, 19:27

Nie życz mi we­sołych świąt.
Dos­ko­nale wiesz, że bez Ciebie nie będą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 grudnia 2009, 16:55

mo­je ser­ce bo­li lecz uśmie­cham się do Ciebie 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 grudnia 2009, 20:30

Ja­kie to bezsensowne.
Cze­kam na Ciebie na­dal, mi­mo, że nie będziesz już mój. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 grudnia 2009, 23:55

Sa­mot­ność bo­li mniej niż miłość. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 listopada 2009, 14:35

Nie cze­kaj­my na zba­wien­ny los. Bie­rzmy życie w swo­je ręce! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 listopada 2009, 14:08
Tocadisco

czyli jak ze zwykłych słów stworzyć coś niezwykłego

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tocadisco

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność